Што најмногу ви се допаѓа на веб страницата „Јusticia.mk“?

👤 Прегледана 879 пати🕔 10/20/2013

  Дизајнот на „Justicia.mk“

  Новостите на „Justicia.mk“

  Креирањето бесплатни профили на „Justicia.mk“

  Материјалите кои што можат да се превземат на „Justicia.mk“

  Информирањето за едукативните активности во РМ

  Информирањето на настаните (семинари, обуки, конференции, работилници)

  Поставените публикации кои што можат да се превземат

  Можноста „Justicia.mk“ да спроведува анкети по ваша потреба

  Можноста за Про Боно советување

  Регистарот на „Justicia.mk“