Дали можете да си ја дозволите претплатата за списанието ПРАВНИК?

Автор: Прегледано: 406 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Дали сте биле дискриминирани во Македонија?

Автор: Прегледано: 912 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Дали во Македонија има дискриманација?

Автор: Прегледано: 398 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Кој е вашиот став за ПРАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ во Македонија?

Автор: Прегледано: 573 патиОбјавено: 3/15/2015
ГЛАСАЈ

Дали можете да си ја дозволите претплатата на Службен Весник на Р.М?

Автор: Прегледано: 580 патиОбјавено: 3/3/2015
ГЛАСАЈ

Дали се почитуваат човековите права во Македонија?

Автор: Прегледано: 1302 патиОбјавено: 12/25/2014
ГЛАСАЈ

Што е посилно?

Автор: Прегледано: 620 патиОбјавено: 11/26/2014
ГЛАСАЈ

Кое е Вашето ОПШТО ЗАДОВОЛСТВО за новиот Кривичен законик кој стапи на сила неодамна?

Автор: Прегледано: 838 патиОбјавено: 2/20/2014
ГЛАСАЈ

Што најмногу ви се допаѓа на веб страницата „Јusticia.mk“?

Автор: Прегледано: 867 патиОбјавено: 10/20/2013
ГЛАСАЈ