Дали можете да си ја дозволите претплатата за списанието ПРАВНИК?

Автор: Прегледано: 394 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Дали сте биле дискриминирани во Македонија?

Автор: Прегледано: 899 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Дали во Македонија има дискриманација?

Автор: Прегледано: 383 патиОбјавено: 7/22/2015
ГЛАСАЈ

Кој е вашиот став за ПРАВНИТЕ ФАКУЛТЕТИ во Македонија?

Автор: Прегледано: 564 патиОбјавено: 3/15/2015
ГЛАСАЈ

Дали можете да си ја дозволите претплатата на Службен Весник на Р.М?

Автор: Прегледано: 568 патиОбјавено: 3/3/2015
ГЛАСАЈ

Дали се почитуваат човековите права во Македонија?

Автор: Прегледано: 1292 патиОбјавено: 12/25/2014
ГЛАСАЈ

Што е посилно?

Автор: Прегледано: 607 патиОбјавено: 11/26/2014
ГЛАСАЈ

Кое е Вашето ОПШТО ЗАДОВОЛСТВО за новиот Кривичен законик кој стапи на сила неодамна?

Автор: Прегледано: 823 патиОбјавено: 2/20/2014
ГЛАСАЈ

Што најмногу ви се допаѓа на веб страницата „Јusticia.mk“?

Автор: Прегледано: 854 патиОбјавено: 10/20/2013
ГЛАСАЈ