ЗАДОЛЖИТЕЛНА МЕДИЈАЦИЈА ВО ТРГОВСКИ СПОРОВИ - ПОГРЕШНО ИЛИ ПРАВИЛНО

Автор: Доц. д-р Дарко Спасевски, Правен факултет „Јустинијан Први”, УКИМ, СкопјеПрегледано: 1361 патиОбјавено: 27/10/2015

Правото на судска заштита е едно од основните гаранти на правната сигурност. Правната сигурност на теренот на трговското право треба да обезбеди систем во кој должникот ќе си ја исполни својата обврска, а доверителот ќе може да го добие исполнувањето...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Говорот на омраза и злоупотребата на слободата на изразување

Автор: Марија Андреева, магистер по политички наукиПрегледано: 1428 патиОбјавено: 03/07/2015

Говорот на омраза претставува злоупотреба на правото на слобода на изразување. Говорот на омраза е насочен кон поттикнување и охрабрување дискриминација, омаловажување и насилство кон поединец или група луѓе поради одредени карактеристики како раса, ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ПЕТ ВАЖНИ РАБОТИ ЗА СЕКОЈ АКЦИОНЕР

Автор: Доц. д-р Дарко Спасевски, Правен факултет „Јустинијан Први”, СкопјеПрегледано: 2233 патиОбјавено: 30/03/2015

Доц. д-р Дарко Спасевски, Правен факултет „Јустинијан Први”, Скопје...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Почитување на ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ преку СТАНДАРДИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

Автор: Д-р Елизабета Зисовска, Директор на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установиПрегледано: 882 патиОбјавено: 12/03/2015

Грижата за пациентот е важен аспект од правото на здравје кое бара внимание како човеково право. Практиката открива огромен број, но и тешки прекршувања на ова право. Како одговор на зголемените грижи во врска со непочитувањето на правото на здравје,...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Барањето да работам е мое загарантирано уставно право

Автор: Филип Ивановски, студент на Правен факултетПрегледано: 1415 патиОбјавено: 04/02/2015

Невработеноста е проблем со кој што се соочуваат дури и најсовремените општества...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Како до балансот помеѓу карантинот и изолацијата, како мерки за јавно-здравствена безбедност и реализацијата на индивидуалните права и граѓански слободи

Автор: М-р Снежана Чичевалиева, Шеф на Канцеларијата на Светската здравствена организација во МакедонијаПрегледано: 1209 патиОбјавено: 06/01/2015

Во услови на кризна состојба во која е загрозена или може да биде загрозена јавно-здравствената безбедност од заразни болести, особен предизвик за државата претставува обезбедување на балансот помеѓу некои активности за превенција од ширењето на зар...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Краток осврт на ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ПРИ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ

Автор: Доц. д-р Дарко Спасевски, Правен факултет „Јустинијан први”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, СкопјеПрегледано: 949 патиОбјавено: 24/12/2014

Земајќи го во предвид значењето на концептот за заштита на потрошувачите како иманентна потреба на секоја држава, правата на потрошувачите кај договорите за потрошувачки кредити се моделирани со посебен lex specialis......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Технологија – пат до (не)квалитетен превод?

Автор: Eлена Срезоска, апсолвент на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ при Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Прегледано: 1031 патиОбјавено: 12/10/2014

Благодарение на непрестаниот развој на технологијата, околу 1980 година човештвото се соочи со една поинаква револуција, онаа дигиталната, која го означи почетокот на ......

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Краток осврт на последните измени на Законот за трговските друштва

Автор: Доц. д-р Дарко Спасевски, Правен факултет „Јустинијан први”, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, СкопјеПрегледано: 1369 патиОбјавено: 04/10/2014

Најновите измени (дополнувања) на Законот за трговските друштва беа објавени во Службен весник на Република Македонија бр. 138 од 2014 година. Со овие измени се врши дополнување на...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ