🔍Прочитај ја статијата

Повик за учесници на обука - Ефективно презентирање на општинските буџети пред граѓаните, Програма “Форуми во заедницата”

Автор: Justicia.mkПрегледано: 423 патиОбјавено: 21/05/2016

Единицата за координација на форумите – ЕКФ во рамките на Програмата „Форуми во заедницата“ во соработка со ЗЕЛС...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Интерен оглас за учесник на летна школа „Германско право“ на ИРЗ

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1052 патиОбјавено: 12/05/2016

Германската фондација за меѓународна правна соработка-ИРЗ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ОТВОРЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ - Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1475 патиОбјавено: 20/04/2016

Тимот на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје за Willem C. Vis Moot International Commercial Arbitration под менторство на проф. д-р Тони Дескоски...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ОБСЕ - Повик за доставување на трудови: Кривични дела од омраза во Југоисточна Европа

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1084 патиОбјавено: 19/04/2016

Мисијата на ОБСЕ во Босна и Херцеговина, во соработка со...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Оглас за избор на судии на Врховен суд на РМ, АС Скопје, АС Битола и АС Гостивар

Автор: Justicia.mkПрегледано: 915 патиОбјавено: 09/04/2016

Судскиот совет на Република Македонија врз основа...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за граѓански организации

Автор: Justicia.mkПрегледано: 505 патиОбјавено: 25/03/2016

Повикот е отворен за граѓански организации активни на локално и национално ниво...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на кандидати за судија на Република Македонија во Европскиот суд за човекови права

Автор: Justicia.mkПрегледано: 696 патиОбјавено: 17/03/2016

Комисијата за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права ќе врши избор...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Оглас за избор на судии на Врховен суд на РМ, АС Штип, ОС Скопје 1 Скопје, ОС Скопје 2 Скопје, ОС Велес и ОС Струмица

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1475 патиОбјавено: 28/02/2016

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 39 од Законот за Судски совет на Република Македонија...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Биро за судски вештачења – Проценители

Автор: Justicia.mkПрегледано: 861 патиОбјавено: 20/02/2016

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на заинтересирани проценители како надворешни соработници на Бирото за судски вештачења...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Биро за судски вештачења – Вешти Лица

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1253 патиОбјавено: 20/02/2016

ЈАВЕН ПОВИК за пријавување на заинтересирани лиценцирани вешти лица како надворешни соработници на Бирото за судски вештачења...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за пријавување на Судии и Јавни обвинители за престој и работа во Европскиот суд за човекови права

Автор: Justicia.mkПрегледано: 894 патиОбјавено: 19/02/2016

Судскиот совет на Република Македонија, Советот на јавните обвинители на Република Македонија и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за објавување трудови во Македонската ревија за казнено право и криминологија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 684 патиОбјавено: 11/02/2016

Во рамки на проектот „Македонско прекршочно право – проблеми“, Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, објавува покана за поднесување на труд за објавување во следниот тематски број на Македонската ревија за казнено право и криминологија....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ