🔍Прочитај ја статијата

Конкурс за номинации за Наградата за човекови права на CCBE за 2016 година

Автор: Justicia.mkПрегледано: 568 патиОбјавено: 10/02/2016

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (ССБЕ) објави повик за номинации за Наградата за човекови права за 2016 година....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

КОНКУРС за именување на ИЗВРШИТЕЛИ

Автор: Justicia.mkПрегледано: 770 патиОбјавено: 25/01/2016

министерот за правда распишува Конкурс за именување на извршител за подрачјето...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

КОНКУРС за именување на НОТАРИ

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1308 патиОбјавено: 25/01/2016

министерот за правда го распишува триесет и третиот Конкурс за именување на нотари...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Отворен повик за млади за учество на седници на Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа

Автор: Justicia.mkПрегледано: 511 патиОбјавено: 19/01/2016

Конгресот на локални и регионални власти при Советот на Европа ги поканува младите да земат активно учество на 30-та и 31-та седница на Конгресот...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за надворешни соработници - ЛИЦЕНЦИРАНИ ПРОЦЕНИТЕЛИ

Автор: Justicia.mkПрегледано: 588 патиОбјавено: 14/01/2016

Бирото за судски вештачења има потреба од...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за напредна обука на меѓунaрoдно ниво за јакнење на капацитетите на жените во политиката од локално ниво

Автор: Justicia.mkПрегледано: 494 патиОбјавено: 13/01/2016

Шведскиот меѓународен центар за локална демократија- ICLD, објави повик ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Отворен повик за апликации „Локални политички лидери - Оснажување на жените во политиката“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 513 патиОбјавено: 13/12/2015

Обуката е насочена кон локалните политичарки кои се наоѓаат на избрана позиција, градоначалничка или советничка во локалниот совет...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Повик за аплицирање на обука за адвокати и правници за застапување на нерегуларни мигранти

Автор: Justicia.mkПрегледано: 928 патиОбјавено: 05/10/2015

Македонското здружение за млади правници (МЗМП) во рамките на проектот “Нерегуларната миграција како еден од предизвиците на Македонија денес” поддржан од Амбасадата на Кралството Норвешка во Белград...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Покана за учество во Фокус група - Транспаренси Интернешнл Македонија

Автор: Justicia.mkПрегледано: 533 патиОбјавено: 14/09/2015

Транспаренси Интернешнл-Македонија Ве поканува да учествувате во фокус група на ден.....

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Оглас за избор на претседател на Основен суд Берово

Автор: Justicia.mkПрегледано: 506 патиОбјавено: 12/09/2015

Судскиот совет на Република Македонија врз основа на член 44 од Законот за Судскиот совет на Република Македонија...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Јавен повик за доставување пријави за избор на „Најдобар млад научник“ за 2015 година

Автор: Justicia.mkПрегледано: 642 патиОбјавено: 26/06/2015

Претседателот на Р.М. како поттик на научната и на истражувачката мисла на младите во Р.М., објавува јавен повик...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

Објавен КОНКУРСОТ за учество на Меѓународната ОБУКА за МЛАДИ ЛИДЕРИ

Автор: Justicia.mkПрегледано: 558 патиОбјавено: 07/06/2015

...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ