Категории


Академија за обука на судии и јавни обвинители

Адреса: бул.„Јане Сандански„ бр.12

Телефон: (02) 2401-560;(02) 2401-570