Категории


Совет на јавните обвинители на Република Македонија

Адреса: ул.”Вељко Влаховиќ” бр 26 кат 4, С к о п ј е

Телефон: (02) 3207-480; (02) 3207-482


Јавно обвинителство на РМ

Адреса: бул.”Крсте Мисирков” б.б., С к о п ј е

Телефон: (02) 3219-850;(02) 3219-866


Вишо јавно обвинителство-Скопје

Адреса: бул.Крсте Мисирков б.б.

Телефон: (02) 3227-858; (02) 3230-651


Вишо јавно обвинителство - Битола

Адреса: бул.„1-ви Мај„ б.б.

Телефон: (047) 239-368;(047) 242-882


Вишо јавно обвинителство - Штип

Адреса: ул.„Ген.Михајло Апостолски„ бр.18

Телефон: (032) 223-921


Вишо јавно обвинителство-Гостивар

Адреса: ул.„Живко Брајковски„ бр.1

Телефон: (042) 271-099


Основно јавно обвинителство-Кочани

Адреса: ул.”Никола Карев” б.б.

Телефон: (033) 274-021, (033) 272-762


Основно јавно обвинителство - Прилеп

Адреса: ул. “Димо Наредникот” б.б.

Телефон: (048) 426-456


Основно јавно обвинителство - Берово

Адреса: ул.“Кеј ЈНА” бр.4

Телефон: (033) 471-016


Основно јавно обвинителство - Битола

Адреса: бул.„1-ви Мај„ б.б.

Телефон: (047) 230-333


Основно јавно обвинителство - Велес

Адреса: ул. “Маршал Тито” б.б.

Телефон: (043) 227-042


Основно јавно обвинителство - Гевгелија

Адреса: ул.”Димитар Влахов” бр.2

Телефон: (034) 212-951


Основно јавно обвинителство - Гостивар

Адреса: ул.”Живко Брајковски” бр.1

Телефон: (042) 217-288


Основно јавно обвинителство - Дебар

Адреса: ул. “Вељко Влаховиќ” б.б.

Телефон: (046) 831-633


Основно јавно обвинителство - Кавадарци

Адреса: ул. “Цветан Димов” б.б.

Телефон: (043) 415-115;(043) 412-701


Основно јавно обвинителство - Кичево

Адреса: бул. “Ослободување“ бр.17

Телефон: (045) 224-081;(045) 224-082


Основно јавно обвинителство - Крива Паланка

Адреса: ул.”Св.Јоаким Осоговски” бр.100

Телефон: (031) 374-007


Основно јавно обвинителство - Куманово

Адреса: ул.”11-ти Октомври “ б.б.

Телефон: (031) 414-040;(031) 414-041


Основно јавно обвинителство - Охрид

Адреса: ул. „Абаз Емин„ бр.4

Телефон: (046) 263-382


Основно јавно обвинителство - Радовиш

Адреса: ул. 22-ри Октомври бб

Телефон: (032) 635-464


Основно јавно обвинителство - Ресен

Адреса: ул. “Тоше Милошевски” бр.3

Телефон: (047) 452-419


Основно јавно обвинителство - Свети Николе

Адреса: ул.“Ленинова” б.б.

Телефон: (032) 444-154


Основно јавно обвинителство - Скопје

Адреса: бул.„12-та Ударна Бригада„ бр.2

Телефон: (02) 3133-417;(02) 3111-192


Основно јавно обвинителство - Струга

Адреса: ул.”Струшки Кепенци” б.б.

Телефон: (046) 786-544


Основно јавно обвинителство - Струмица

Адреса: ул. “Ленинова” б.б.

Телефон: (034) 321-593, (034) 326-550