Категории


Апелационен суд - Скопје

Адреса: бул.”Крсте Мисирков” бб

Телефон: (02) 3163-136;(02) 3137-072


Апелационен суд - Битола

Адреса: бул.”1-ви мај” бб

Телефон: (047) 239-319


Апелационен суд - Штип

Адреса: ул.“Генерал Михајло Апостолски” бр.16

Телефон: (032) 391-037;(032) 393-455


Апелационен суд- Гостивар

Адреса: ул.„Живко Брајковски„ бр.1

Телефон: (042) 221-545;(042) 221-544