Категории


Општина Крушево

Адреса: ул.„Никола Ѓурковиќ„ б.б.

Телефон: (048) 477-061;(048) 477-046


Општина Битола

Адреса: бул.„1 Мај„ бр. 61

Телефон: (047) 234-234;(047) 208-307


Општина Свети Николе

Адреса: Плоштад Илинден б.б.

Телефон: (032) 444-169;(032) 443-910


Општина Јегуновце

Адреса: с. Јегуновце

Телефон: (044) 397-766


Општина Македонски Брод

Адреса: ул.„7-ми Септември„ бр. 4

Телефон: (045) 274-810


Општина Кичево

Адреса: ул.„Борис Кидрич„ бр. 1

Телефон: (045) 223-001;(045) 223-100


Општина Чашка

Адреса: ул.„Илинденска„ бр.8

Телефон: (043) 241-400;(043) 241-343


Општина Ново Село

Адреса: ул.„Мануш Турновски„ б.б.

Телефон: (034) 355-202;(034) 355-702


Општина Струмица

Адреса: ул.„Сандо Масев„ бр.1

Телефон: (034) 348-047;(034) 320-544


Општина Валандово

Адреса: ул.„Иво Лола Рибар“ б.б.

Телефон: (034) 382-007;(034) 382-044


Општина Дојран

Адреса: Кеј „5-ти Ноември„ б.б.

Телефон: (034) 225-278


Општина Богданци

Адреса: ул.“Маршал Тито“ бр.62

Телефон: (034) 222-333;(034) 221-077


Општина Гевгелија

Адреса: ул.„Димитар Влахов„ бр.4

Телефон: (034) 213-843;(034) 211-211


Општина Кривогаштани

Адреса: ул.„Маршал Тито“ бр.84

Телефон: (048) 471-471;(048) 471-280


Општина Прилеп

Адреса: ул.„Питу Гули„ бр. 2

Телефон: (048) 401-701;(048) 401-720


Општина Демир Хисар

Адреса: ул.„Битолска„ б.б.

Телефон: (047) 276-161;(047) 203-055


Општина Могила

Адреса: с. Могила

Телефон: (046) 296-466


Општина Новаци

Адреса: с. Новаци

Телефон: (047) 203-060;(047) 282-900


Општина Пробиштип

Адреса: ул.„Јаким Стојаковски„ бр.1

Телефон: (032) 483-131;(032) 483-047


Општина Кочани

Адреса: ул.„Раде Кратовче„ бр.1

Телефон: (033) 274-001;(033) 273-542


Општина Македонска Каменица

Адреса: ул.„Каменичка„ б.б.

Телефон: (033) 432-741


Општина Чешиново-Облешево

Адреса: ул.„Маршал Тито“ б.б.

Телефон: (033) 351-770;(033)351-930


Општина Зрновци

Адреса: ул.„Илинденска„ б.б.

Телефон: (033) 353-102;(033) 353-220


Општина Виница

Адреса: ул.„Бел Камен„ б.б.

Телефон: (033) 361-945


Општина Делчево

Адреса: ул.„Светозар Марковиќ„ бр.1

Телефон: (033) 413-521;(033) 411-550