Добрина Малинова - Овластен судски преведувач од албански на македонски и обратноКонтакт информации

E-Mail: dobrina.malinova@hotmail.com

Телефон: +389 73 200 143