Васка Галева


Судски преводи, европски сертифицирани индивидуални часови по албански јазик за почетници и последователно за сите степени преку Работнички универзитет, подготовки за испит за студенти, превод на секаков вид текстови, симултан и консекутивен превод


Контакт информации

Веб сајт: http://vasegaleva.webeden.co.uk/

E-Mail: vasegaleva@gmail.com

Телефон: 077883546

Услуги: Превод од Албански на Македонски јазик и обратно