🔍Прочитај ја статијата

09/02/2017 „Граѓанскиот законик и реформата во македонското наследно право“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 3776 патиОбјавено: 10/01/2017

Институт за правно-економски истражувања и едукација „ЈУРИДИКА ПРИМА“, со особена чест и задоволство Ве поканува да присуствувате на еднодневниот семинар на тема: „Граѓанскиот законик и реформата во македонското наследно право“...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

22/12/2016 „Новините во Законот за општа управна постапка и нивната рефлексија врз работата и актите на органите што го применуваат ЗОУП“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1296 патиОбјавено: 25/11/2016

Институт за правно-економски истражувања и едукација „ЈУРИДИКА ПРИМА“, со особена чест и задоволство Ве поканува да присуствувате на еднодневниот семинар на тема: „Новините во Законот за општа управна постапка и нивната рефлексија врз работата и актите на органите што го применуваат ЗОУП“...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

22/11/2016 „Новите предизвици и актуелни прашања во македонското кривично законодавство и судската пракса“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1478 патиОбјавено: 03/11/2016

Институт за правно-економски истражувања и едукација „ЈУРИДИКА ПРИМА“, со особена чест и задоволство Ве поканува да присуствувате на еднодневниот семинар на тема: „Новите предизвици и актуелни прашања во македонското кривично законодавство и судската пракса“...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

27/10/2016 „Граѓанскиот законик и актуелните прашања поврзани со разводот и вршењето на родителското право по развод на брак“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1018 патиОбјавено: 27/09/2016

Институт за правно-економски истражувања и едукација ЈУРИДИКА ПРИМА организира еднодневен семинар...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

05-06/10/2016 Oбука за подобра подготовка на предмет пред ЕСЧП и допуштеност на жалбата

Автор: Justicia.mkПрегледано: 481 патиОбјавено: 27/09/2016

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со Министерството за правда во рамките на твининг проектот...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

26/05/2016 Тркалезна маса - Јавната дипломатија, корисна алатка во работата на дипломатиите на малите држави

Автор: Justicia.mkПрегледано: 952 патиОбјавено: 25/05/2016

Дипломатскиот клуб организира тркалезна маса на тема ...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

13/06/2016 Советување „Меѓународна и национална судска пракса во постапки за утврдување директна дискриминација“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 1015 патиОбјавено: 23/05/2016

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ОБСЕ организира советување на тема...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

16/05/2016 Тркалезна маса „Општокорисна работа и условен отпуст во светло на новиот Закон за пробација“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 856 патиОбјавено: 12/05/2016

Aкадемијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ИПА Проектот...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

16/05/2016 Советување „Спогодување за кривична санкција/Признание на вина/Забрзани постапки“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 824 патиОбјавено: 09/05/2016

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

04-06/06/2016 Обука за Адвокати за теми од родово базираното насилство

Автор: Justicia.mkПрегледано: 993 патиОбјавено: 07/05/2016

Балканската регионална мрежа за владеење на правото (БРРЛН) – www.brrln.org, финансирана од УСАИД имплементирана од страна на Американската адвокатска комора – иницијатива за владеење на правото, Фондацијата партнерство за транспарентност – www.ptfund.org заедно со Адвокатската комора на РМ , и Hogan Lovells – www.hoganlovells.com – меѓународна адвокатска фирма...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

01/06/2016 ДЗЛП: Обука за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци

Автор: Justicia.mkПрегледано: 484 патиОбјавено: 05/05/2016

Дирекцијата за заштита на лични податоци на Р.М. организира...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ
🔍Прочитај ја статијата

06/05/2016 Промоција на публикацијата „Прирачник за европското законодавство за заштита на податоците“

Автор: Justicia.mkПрегледано: 716 патиОбјавено: 03/05/2016

Адвокатската комора на РМ, Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Народниот правобранител на РМ и Бирото за застапување на РМ пред ЕСЧП ве покануваат...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ