Публикација „Заштитениот сведок како инструмент во македонскиот правен систем“

Автор: Саше Димовски
Прoчитана: 575 пати
Датум на објава: 26/01/2015

 

Публикацијата „Заштитениот сведок како инструмент во македонскиот правен систем“, е резултат на шестмесечно истражување, мониторинг на судски постапки и анализа на решенија, одлуки, обвиненија и пресуди, во случаи каде што се појавуваат заштитени или загрозени сведоци, или лица со прикриен идентитет.


Случаи, за кои обвинителот предложил, а судот прифатил, да се сослушаат на друг начин, со заштита на нивниот идентитетот, согласно Законот за Кривична постапка и Законот за заштита на сведоци. 

 

Публикацијата можете да ја преземете со клик тука.


Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.