Политичко акциона и правна рамка за човекови права

Автор: Хелсиншки комитет за човекови права на Р.М.
Прoчитана: 594 пати
Датум на објава: 29/12/2013

Веќе една деценија борбата против сиромаштијата и социјалната исклученост, односно концептите за социјална кохезија и социјална инклузија се користат како водечка идеја за постигнување на социјалните цели во Европа од страна на меѓународните и националните креатори на политики.

 

Од овие причини во прилог го ставивме трудот насловен:

 

„Политичко акциона и правна рамка за човекови права со фокус на социјалната инклузија и намалувањето на сиромаштијата“ 

труд издаден од Хелсиншки комитет за човекови права на Република Македонија.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.