АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВНИЦИ ВО ИНТЕРКУЛТУРА

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 2195 пати
Датум на објава: 29/10/2013

АНГЛИСКИ ЈАЗИК  ЗА ПРАВНИЦИ ВО ИНТЕРКУЛТУРА

 

проширување на вашите контакти и партнери

меѓународна комуникација и кореспонденција

претставување на вашата компанија на меѓународно ниво

учество на конференции , состаноци, светски настани . . .

 

За сето ова е потребна деловна комуникација, посебен вокабулар и начин на изразување а тоа ќе го постигнете преку

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИОТ КУРС ПО  АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВНИЦИ ВО ИНТЕРКУЛТУРА

 

со 15% попуст за регистрираните членови на www.justicia.mk

 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА ПРАВНИЦИ е настава специјално наменета за сите профили од областа на правото: судии, адвокати, извршители, нотари, вработени лица во правна служба во компании, , студенти по право и сите професии во област на правото. За следење на овој курс кандидатот потребно е да има средно познавање на општ англиски јазик (најмалку Pre-intermediate level) бидејќи наставата се одвива  на високо  ниво (intermediate, upper-intermediate and advanced level). 

 

Метод на настава: “International Legal English” – Amy Krois-Lindner and TransLegal

 

Книгата е составена за да ги подготви кандидатите за полагање на меѓународно признатиот сертификат за англиски за правници (International Legal English Certificate ILEC) како и за снаоѓање во секојдневната комуникација на повисоко ниво.

 

Како е организиран методот на настава?

Книгата е составена од 15 глави и целата книга е наменета за две академски години односно четири семестри. Секоја глава содржи делови посветени на читање, зборување, пишување и слушање и усно изразување. (Според Европската рамка за познавање странски јазик)

Интензитет на наставата : Наставата се одржува два пати во неделата по 90мин. во попладневни термини во група од 5 до 9 слушатели. Еден семестар трае 4 месеци а книгата  со дополнителните материјали и тестови е предвидена за 4 семестри односно 2 академски години.

 

ЦЕНА

Месечна рата од 2000ден = 1800 ден x 4 месеци = 7200,00 ден за цел курс (или 6900 ден за плаќање во готово пред почетокот на курсот). 

*Во цената на курсот не влегува материјалот за настава (за 2 академски години) кој изнесува дополнителни 1500,00 ден.

Дополнителен Попуст од 15% за запишани двајца кандидати од исто адвокатско друштво или правна институција. ( 5860 денари за цел курс од 4 месеци) Можност за одржување на часовите во ваши простории  доколку групата е над 5 слушатели.

 

Дополнителниот 15% попуст за регистрираните членови на www.justicia.mk се добива со приложување на испринтан лист од вашиот профил!!!

 

Повеќе информации за вашето познавање на англискиот јазик,

за курсот и наставата на

contact@inter-kultura.com.mk

и на 070/ 341 951

секој работен ден од 10ч до 16ч

www.inter-kultura.com.mk