Обрасци од Државен завод за статистика

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 2099 пати
Датум на објава: 04/12/2013

Одберете од следниве опции за да ги погледнете обрасците од Државен завод за статистика кои вие можете да ги превземете, кои се групирани на следниов начин:

 


Извор: http://www.stat.gov.mk/