Обрасци од Државен завод за индустриска сопственост

Автор: Јusticia.mk
Прoчитана: 897 пати
Датум на објава: 04/12/2013

За да пристапите до обрасците од Државен завод за индустриска сопственост кои ги опфаќаат патентите, трговски марки, дизајн, назив и друго следете го следниов линк.

 


Извор: http://www.ippo.gov.mk