Кодекс на професионална етика на нотарите

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 1442 пати
Датум на објава: 06/12/2013

 

Кодексот за професионалната етика на нотарите е збир од усвоени начела по кои треба да се управуваат нотарите во својата работа. Кодексот е донесен од страна на Собранието на Комората на нотари на Република Македонија. Начелата се во согласност со општо прифатените начела на професионална етика на нотаријатот во светот.

 

Кодексот можете да го погледнете тука.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.