Тарифирање на преводи (стара тарифа)

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 4221 пати
Датум на објава: 02/12/2013

 

НОВО: ПРЕПОРАКИ ЗА ТАРИФИРАЊЕ 2015 (линк)

 


 

Официјална тарифа по која судските преведувачи ја вршат својата дејност не постои. Секој преведувач ја одредува цената на својот професионален труд придржувајќи се на одредени основни начела и препораки од страна на Здружението на преведувачи на Република Македонија.

 

Согласно препораката, факторите што ја одредуваат цената на преводот се: специјализираност (стручност), време, дали нарачката е од глобален или локален пазар, итноста, застапеноста на графикони или табели, дополнителни услуги и други фактори. Од овие причини, преводот не може да се дефинира само како напишани зборови или јазички знаци и број на страници, но поттикнато од потребата за мерлива вредност, препораката од Здружението за изразуваме во страница превод, изнесува 1.800 јазички знаци со празни простори.

 

За да ја погледнете препораката од страна на Здружението на преведувачи на Република Македонија кликнете овде.

 


Извор: www.mata.mk