ОПШТ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР за јавниот сектор на Република Македонија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 8636 пати
Датум на објава: 22/01/2014

Со овој колективен договор се уредуваат правата и обврските на работниците и работодавачите од работен однос во јавниот сектор на Република Македонија, условите и начинот на остварување на правата и обврските од работен однос, како и начинот и постапката за решавање на меѓусебните спорови. 

 

Владата на Република Македонија и Конфедерацијата на слободни синдикати на Република Македонија на 16 јануари 2008 година, го склучија овој договор кој можете да го преземете овде.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги превземете од Justicia.mk.

 

 


Извор: Конфедерацијата на слободни синдикати