Истражување на ФООМ: Половина од Македонците имаат најмалку еден правен проблем

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 590 пати
Датум на објава: 14/01/2014

 

Фондацијата Отворено општество – Македонија, во својство на издавач на осмата анализа од едицијата „Примената на законите под лупа“, организираше промоција и дебата со анализа на правните проблеми со кои се соочуваат граѓаните во Република Македонија и нивната перцепција за правичноста на правниот систем. Анализата „Правните потреби и патот до правдата во Република Македонија“ обелоденува интересни резултати добиени од истражувањето.

 

Според резултатите, „скоро половина од испитаниците (49%) одговориле дека имале најмалку еден правен проблем во изминативе три години. Од нив, само две третини повеле правна постапка, а како спорови кои најдолго траат се издвојуваат споровите против државата и работодавците, додека споровите помеѓу приватни организации и лица најбрзо се решаваат. Над 60% сметаат дека судскиот систем е нефер кон посиромашните граѓани. Една четвртина од правните проблеми се однесуваат на домувањето, додека 19,9% од правните проблеми се поврзани со работата и вработувањето.“

 


Извор: www.soros.org.mk