ПРАВИЛНИК за формата и содржината на образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1883 пати
Датум на објава: 21/01/2014

 

Согласно Законот за политички партии, политичка партија можат да основаат најмалку 1.000 граѓани на Република Македонија со избирачко право кои го даваат потписот за основање само на една политичка партија.

 

Образецот за собирање потписи за основање како и за членување во политичка партија се составен дел од Правилникот спомнат во насловот на овој напис. Во обрасците покрај името и скратеното име на политичката партија, се даваат следниве податоци: лично име и презиме на членот, единствен матичен број на членот, адреса на живеење на членот и потпис на членот односно основачот. Потписите за основање на политичка партија се даваат со изјава пред нотар.

 

Во прилог, за подетален преглед на обрасците погледнете го Правилникот за формата и содржината на образецот за давање на потписи за основање и членување во политичка партија.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.