Правосуден испит (обновено)

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 7347 пати
Датум на објава: 11/01/2014

 

Последните предлог-измени на Законот за правосуден испит поттикнаа расправи околу темата дали треба да има промена во начинот на кој се полага правосудниот испит. Електронски или не??? Мнозинството од правната јавност не се за воведување на електронска база на прашања и полагање со бирање на точниот одговор и го споредуваат со игра на среќа. Како и да е ние ви ги пренесуваме деталите околу пријавување и полагање на истиот.

 

Во текот на годината постојат 5 ипитни сесии (февруарска, априлска, јунска, октомвриска и декемвриска). Пријавувањето се врши од 1-ви до 15-ти во месецот кој претходи на месецот кога има сесија.

 

Потребни документи за пријавување на правосуден испит:

  1. Барање (превземете го тука)
  2. Уплатница (ПП50) за административна такса од 50 денари
  3. Заверена на нотар фотокопија од уверение или диплома од Правен факултет.
  4. Потврда за работен стаж согласно Законот за правосуден испит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2010) – за волонтери кај адвокат, нотар или извршител потребна е потврда од соодветната Комора
  5. Уплатница (ПП50) – Примач: Министерство за правда; Банка на примачот: НБРМ; Жиро сметка: 100000000063095; Сметка на буџетски корисник: 070010014063112; Приходна шифра и програма: 723013 10; Цел на дознака: За полагање на правосуден испит; Износ: 9.000,оо ден. (за поправни испити, за секој предмет: 3.000,оо ден. за предмет со писмена работа; 2.500,оо ден. за предмети без писмена работа)

 

За да ја погледнете Програмата за полагање на правосудниот испит, кликнете овде.

 

*20.01.2014 - обновување

Поради стапувањето на сила на новиот ЗКП, не заборавајте ги најновите прашања по кривично право на следниов линк.

 


Извор: www.pravda.gov.mk