Компјутерски криминал - реалност и за македонските органи на прогон

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 3654 пати
Датум на објава: 17/12/2013

 

Компјутерскиот криминал се разликува од другите видови на класичен криминал поради начинот на кој е изведен. Извршувањето на компјутерски криминал може да е во една држава, извршителите да се во друга, а одредени средства и предмети со кои се извршени делата да се во трета. Поради ова, неопходна е и меѓународна соработка со цел сузбивање и гонење на сајбер-криминалците.

 

Минатата 2012 година, македонското МВР беше дел од меѓународна полициска акција координирана од страна на американската ФБИ во сузбивање на група сајбер-криминалци од повеќе држави, операција наречена CARDSHOP. Единицата за компјутерски криминал од одделот за финансиски криминал, при центарот за сузбивање организиран и сериозен криминал при МВР на РМ, во рамки на оваа операција приведе две лица, државјани на РМ за кои постоеле сомненија дека биле дел од криминалната шема, односно на одредени интернет страници заедно со останатите лица неовластено нуделе на продажба податоци од платежни картички и банкарски сметки, сопственост на странски државјани.

 

Истата година меѓу регистрираните случаи на сајбер-криминал, два што привлекоа поголемо внимание беа големата полициска акција на МВР при која беа уапсени повеќе од 10 лица, како и утврдениот компјутерски криминал за време на наддавањето за јавната набавка на 150 полициски возила. Учесниците на електронската аукција имале потешкотии и отежнат пристап во користењето на електроскиот систем за јавни набавки поради неовластено оптеретување на системот. Поради ова, Единицата за компјутерски криминал на МВР до Основното јавно обвинителство Скопје,  поднесе посебен извештај за сторено кривично дело „оштетување и неовластено навлегување во компјутерски систем“ (член 251 од Кривичниот закон на РМ).

 

 

КОМПЈУТЕРСКА ИЗМАМА

Кај компјутерска измама се работи за кривично дело кога одредено лице ќе внесе одредени неточни податоци или нема да внесе одреден важен податок со цел тоа да влијае на резултат на електронската обработка или преносот на податоците и така за себе или за друг противправно да прибави одредена имотна корист или да нанесе штета на друг.

 

ФИНАНСИСКИ КРАЖБИ

Финансиските кражби и злоупотреби со помош на компјутер се едни од најчестите компјутерски криминални дела и се однесуваат на злоупотреба на кредитни картички и на разни навлегувања во заштитени системи и правење на недозволени финансиски трансакции.

 

ФАЛСИФИКУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ И ДОКУМЕНТИ

Сегашниот степен на развој на компјутерите дозволува дигитализација именување на содржината на разни акти и документи кои се користат при правниот сообраќај, како и на фалсификување на податоци кои се во електронска форма. Дури често пати постојат и обиди за фалсификување на банкноти со помош на компјутер и периферни уреди како скенер, печатар чие усовршување денес е на високо ниво дури и кај уредите за широка потрошувачка.

 

КОМПЈУТЕРСКИ ВАНДАЛИЗАМ

Под компјутерски вандализам се подразбира намерно навлегување во туѓи компјутери и заштитени компјутерски системи и бришење и уништување на податоци без некоја посебна цел, туку само да се предизвика одредена штета кај системите кои се објект на напад во поглед на нивно правилно функционирање.

 

ИЗРАБОТКА И УПОТРЕБА НА КОМПЈУТЕРСКИ ВИРУСИ

Софтверот односно програмите се едно од најмоќните оружја на сајбер-криминалците. Под поимот компјутерски вируси се мисли на програми кои поединци ги пишуваат за да нанесат што поголема штета на многу компјутери врзани на интернет. Нивни основни одлики се: се копираат самите себеси на секој компјутер со кој ќе дојдат во контакт, не се забележливи, односно најчесто се невидливи за корисникот на компјутерот, посебно ако на компјутерот не е инсталиран специјализиран софтвер за нивна детекција - антивирусен софтвер. Автоматски извршуваат одредени команди како бришење на корисни податоци на компјутерот на жртвата, или пак ги испраќаат податоците на одредена друга локација на мрежата без знаење на сопственикот на компјутерот.

 

КОМПЈУТЕРСКА САБОТАЖА, ШПИОНАЖА И ХАКЕРСТВО

Под поимот компјутерска шпионажа може да се дефинира еден од најмодерните облици на разузнавање, но исто така постои и индустриска шпионажа која е само од комерцијална природа. Компјутерска саботажа имаме во случај кога некој ќе уништи, избрише, промени, прикрие или на друг начин ќе онеспособи податок, програма или ќе го оштети компјутерот кој е од значење за државен орган, институција, јавна служба. Хакерството како феномен произлегува од техничкиот предизвик да се пробие заштитата на одредени информатички систем и да се навлезе во него. Колку е заштитата посилна, толку е предизвикот поголем. Овие кривични дела се вршат прикриено без просторна поврзаност помеѓу сторителот и жртвата и по правило тешко се докажуваат и остануваат во темната бројка на криминалитетот. Често пати дури ни администраторите на мрежните системи не можат да забележат неовластено навлегување во системот од страна на хакер сe додека системот не претрпи некоја штета.

 

Кај нас санкционирањето на овие кривични дела е регулирано со член 251 од Кривичниот законик на (навлегување во компјутерски систем) службен весник бр.37/1996 година, внесено во КЗ во 1996 година и од тогаш па наваму се применува овој член во практика. Спаѓа во глава 23, Кривични дела против имотот од КЗ на Р.Македонија. Став 1 од овој член вели: Тој кој што неовластено ќе внесе измени, објави, скрие, избрише или уништи компјутерски податоци или програми, или на друг начин ќе навлезе во компјутерски систем со намера за себе или за друг да прибави против правна имотна корист или да оштети друг - ќе се казни со парична казна или со затвор до три години.