Збратимување на градови за децентрализирана соработка

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 597 пати
Датум на објава: 18/12/2013

Програмата за децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нормандија и Република Македонија силно ги поддржува сите директни соработки помеѓу општини од двете територии со цел да ја промовира локалната демократија преку секаков вид размени. 

 

Во рамките на оваа програма се создадоа седум соработки: 

 

1. Охрид (МК) – Каен (ФР)

2. Струга (MK) – Вистрам (ФР)

3. Вевчани (МК) – Ерманвил-сур-мер (ФР)

4. Дебар (МК) – Иф (ФР) 

5. Берово (МК) – Ливаро (ФР)

6. Велес (МК) – Шербур-Октевил (ФР)  

7. Крушево (МК) – Ст. Жам (ФР) 

8. Карпош (МК) - Флери-сур-Орн (ФР)

 

Темите на соработка помеѓу збратимените градови се разноврсни: млади, култура, културно наследство, одржлив туризам, земјоделство, животна средина итн. Иако овие партнерства се должат на динамичната соработка помеѓу Долна Нормандија и Македонија, локалните власти од двете територии се независни во нивните активности и самите ги градат акционите планови за соработка.

 

Организацијата „Солидарни Хоризонти“ и Канцеларијата на соработката во Скопје имаат задача внимателно да ги следат односно координираат овие соработки, како и да придонесуваат за создавање на нови контакти и партнерства. Во Франција и во Македонија се формирани работни групи на градови кои учествуваат во соработката.

 

Целта е да се овозможи место за дебата и размена на добри искуства и практики, што би допринело за развој и збогатување на оваа меѓународна соработка на општините кои се дел од соработката.  

 

Збратимувањата на општини од Долна Нормандија и Македонија овозможуваат размени помеѓу жители од двете земји, размени кои придонесуваат за подобро заедничко запознавање и разбирање. Овие елементи се неопходни за промоција на европското граѓанство. 

 

 

 

Извор: http://www.bn-mk.orgПроект за децентрализирана соработка Долна Нормандија/ Република Македонија