Билатерални политички односи - Македонија/Германија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 553 пати
Датум на објава: 21/01/2014

Политички односи

 

Билатералните политички односи се истакнуваат по посебно добар квалитет. Германија веќе не е само најважниот економски билатерален партнер, туку и еден од најважните политички партнери на Македонија. Доследната поддршка на Македонија по нејзината независност, улогата на Германија како најважниот трговски партнер како и тесните човечките врски преку 70.000 македонски државјани кои живеат во Германија се можните централни оски за овој одличен однос. Исто така и германската поддршка за време на Косовската криза во 1999 година и за време на кризата во Македонија во 2001 година како и исполнувањето на ветувањата за помош го зајакнале германското реноме како особено доверлив партнер. Македонија во Германија го гледа и најважниот лобист за нејзините напори во процесот на доближувањето кон НАТО и Европската Унија. Германија го поддржува овој процес и преку советување и финансиска помош за голем број проекти (меѓу другото и во рамките на Пактот за стабилност за Југоисточна Европа). Редовните средби меѓу пратениците на германскиот Бундестаг, министри и шефовите на Владите од двете држави во Скопје и во Берлин ги истакнуваат тесните односи.

Мотото на германската политика спрема Македонија е поддршката на напорите во врска со доближувањето кон европските структури. За тоа служат и многубројните проекти од обемната економска соработка. Поранешниот Сојузен Претседател Хорст Келер во 2008 година два пати ја посети Македонија. Главниот град Скопје веќе долги години е во тесно партнерство со градовите Нирнберг и Дрезден.

 

Економските односи, развојна соработка

 

Германија традиционално е еден од најважните трговски партнери на Македонија. Најважните германски извозни стоки се предпроизводи за текстилната индустрија како и патнички и товарни возила, а Германија увезува од Македонија пред сé облека, лимови од железо или челик како и производи од прехранбената гранка. Поради глобалната финансиска криза билатералниот трговски обем во 2009 година падна на 700 милиони евра споредено со 2008 година, меѓутоа во 2010 година повторно доживеал пораст од 13,2 %.

Германија ја има и водечката улога во областа на развојната соработка. Од 1992 година, на Македонија од страна на Германија во рамките на финансиската и техничката соработка и биле потврдени 257,1 милиони евра.

Тежиштата на соработката се политиката на заштитата на животната околина (особено снабдување со вода, третман на отпадните води и на отпад), зајакнувањето на социјалната инфраструктура преку проекти на локално ниво и преку директната поддршка на граѓанското општество како и третото тежиште, поддршката при развивањето на пазарното стопанство, особено преку помош за банкарскиот сектор, за мали и средни претпријатија, модернизирање на земјоделството и усогласување на законите со ЕУ-стандарди.

 

Културната размена

 

Основата на културните односи ја претставува Спогодбата за културната соработка која беше потпишана на 16 октомври 1997 година. Од јули 2007 година претставник на Гете-Институтот е раководител на Канцеларијата на Гете-Институтот во Скопје. Низа континуирани проекти (стипендиски програми, семинари за наставници и професори по германски јазик и други) ја истакнуваат културната работа како и посебни поединечни настани (изложби, концерти).

Досегашниот врв на германско-македонската културна размена беа Германските недели во септември и октомври 2009 година.

Носители на културната работа покрај амбасадата и Гете-Институтот се германско-македонските културни друштва во Скопје и во Битола чии проекти добиваат поддршка од страна на министерството за надворешни работи на Германија. Активните градските партнерства меѓу Скопје и Нирнберг и Скопје и Дрезден ја збогатуваат културната размена.

Со оглед на тесните политички и економски врски, интересот за германскиот јазик е голем. Понудата за учење германски е делумно помала од побарувачката. Според бројот на оние кои го изучуваат јазикот, германскиот јазик како странски јазик го зазема третото место после англискиот и францускиот. Германско училиште не постои. Во Скопската гимназија Јосип Броз Тито постои можност за полагање на дипломата ДСД II која ги потврдува познавања на германскиот јазик кои се потребни за студирање во Германија. Покрај ова училиште, претставник на Централата за школството во странство покрива и две други гимназии во регионот Скопје; Гете-Институтот покрива 12 основни училишта во кои германскиот јазик се учи од првото одделение. Голем интерес постои за стипендиите од Германската академска служба за размена (ДААД) која има канцеларија на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј„ во Скопје.
Фондацијата Конрад Аденауер и Фондацијата Фридрих Еберт се присутни во Скопје со свои канцеларии.