Владеење на правото

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1349 пати
Датум на објава: 21/12/2013

Со цел подигнување на свеста кај луѓето за значењето на владеењето на правото во една демократија и одговорноста на секој граѓанин во однос на почитувањето на законите, Амбасадата на САД во Скопје даде поддршка и помогна при реализирањето на кампањата за “Владеење на правото”. “Почитувај го законот! За општо добро!” е мотото на кампањата со кое се акцентира општествената вредност и придобивките од индивидуалното почитување на законот.

 

Проектот кој ќе се реализира, е пропратен со низа активности поврзани со едукација на населението за придобивките од почитувањето на законите. Беа опфатени неколку клучни точки кои се критични во секое општество, како што се грижа за животната средина, почитување на правата на работниците, слобода на говорот, борба против корупцијата, спречување на семејното насилство, одговорност за плаќање на данок и важноста на образованието.

 

Главниот фокус на кампањата е информирање на јавноста за правата на граѓаните, како и за основните аспекти на владеењето на правото како начин за градење на стабилно и просперитетно општество.  

Со цел пораката да допре што подалеку, комуникацијата се одвива преку повеќе креативни решенија и на различни медиуми. За таа цел се изработија неколку ТВ анимации, принт решенија, решенија за надворешно рекламирање, радио пораки и постери.

Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Скопје за да ја поттикне свеста на граѓаните на Република Македонија за владеење на правото, како и за почитување на законите на Р.М. ги изработи овие постери.

За слободата на изразувањето и мислата...

За затајување на данок ....

За образование и едукација на младите...

На крајот...