Директива 2008/52/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 591 пати
Датум на објава: 20/01/2014

Директивата 2008/52/ЕЗ на Европскиот парламент и Советот од 21 мај 2008 година во врска со одредени аспекти на медијација во граѓански и трговски прашања можете да ја превземете овде.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.