Се вратија налепниците за регистрација на возилата

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 698 пати
Датум на објава: 09/01/2014

 

Со цел намалување на бројот на нерегистрирани возила, од 01.01.2014 година стапи на сила “Правилникот за формата, содржината, квалитетот и начинот на поставување на налепница за извршена регистрација“ (Службен Весник на Република Македонија бр. 99/13).

 

Секое новорегистрирано возило задолжително треба да има налепница за извршена регистрација, која мора да биде залепена од внатрешната или надворешната страна на возилото, со цел визуелна проверка дали возилото е регистрирано. Сопствениците на патничките возила треба да ја постават налепницата на горниот десен агол, додека за товарните возила и автобусите на долниот десен агол од ветробранското стакло. Цената на налепницата е 60 денари која се наплаќа при регистрација на возилото.

 

Налепницата за 2014 година е со црвена боја и на неа со римски броеви од I до XII се обележани месеците од календарската година. Останува времето да покаже колку ќе биде лесно некој да направи добар фалсификат, иако од МВР информираа дека налепницата содржи заштитни елементи кои го прават тоа невозможно. Сепак полицискиот службеник сеуште има право да ги провери фактите за регистрацијата преку сообраќајната дозвола.