3rd Itinerant Summer University in the Balkans

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 525 пати
Датум на објава: 27/09/2016

 

Во просториите на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, во периодот помеѓу 11-15.9.2016 година, се одржа Третиот патувачки летен универзитет - 3rd Itinerant Summer University in the Balkans.

 

Организирани беа 6 пленaрни сесии и 4 работилници, а учество земаа 110 професори, асистенти и студенти од следниве правни факултети: Universite Paris Ouest-Nanterre-La Defense (France), University of Munster (Germany) и Правниот факултет „Јустинијан Први“ од Скопје. Академски директор на Третиот патувачки летен универзитет е проф. д-р Тони Дескоски.