КАКОВ ПОПИС И ИЗБИРАЧКИ СПИСОК Ѝ СЕ ПОТРЕБНИ НА МАКЕДОНИЈА?

Автор: Бојан Маричиќ, Љупчо Петковски, Билјана Бејкова
Прoчитана: 612 пати
Датум на објава: 30/11/2016

 

Истражувањето се однесува на постојните модели на спроведување пописи (традиционален, базиран на регистри и комбиниран) и нивната применливост, иницирано од најавата на Премиерот за „електронски попис“ во државата, на евентуалната поврзаност на пописот со прочистувањето на избирачкиот список, како и на можните начини за ефикасно прочистување на избирачкиот список. Истражувањето е базирано на деск-анализа и на интервјуа со стручњаци, креатори на јавното мислење и политичари.

 

Во подготовката на овој документ учествуваа: м-р Бојан Маричиќ, м-р Љупчо Петковски, Билјана Бејкова и Христена Антовска Јованчева. 

 

Целосен текст на извештајот: КАКОВ ПОПИС И ИЗБИРАЧКИ СПИСОК Ѝ СЕ ПОТРЕБНИ НА МАКЕДОНИЈА?


Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk