30.1.2014 Советување на тема: „ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕГОВА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАДОЦНЕТИТЕ ПЛАЌАЊА“

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 757 пати
Датум на објава: 19/01/2014

 

Здружението на правници на Република Македонија

организира советување на тема

„ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИСКА ДИСЦИПЛИНА И ПРЕТПОСТАВКИ ЗА НЕГОВА ЕФЕКТИВНА ПРИМЕНА ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ЗАДОЦНЕТИТЕ ПЛАЌАЊА“

на

30.1.2014, во хотел Холидеј Ин, 09:30 часот

 

Во улога на презентери ќе земат учество Проф. д-р Кирил Чавдар, м-р Александар Јосимовски и м-р Орде Ѓорѓиоски, додека улогата на модератор, Извршниот директор на Здружението на правници, д-р Даница Миладинова. Поканет е и претставник од Министерството за финансии. Настанот завршува во 15:00 часот со дискусија и сумарни согледувања од советувањето.

 

За повеќе информации, распоред и електронска пријава на учество, повелете на следниов официјален линк.