Развивање на правна рамка на законодавството за јавно здравје во Европа

Автор: М-р Снежана Чичевалиева
Прoчитана: 712 пати
Датум на објава: 13/01/2014

Овој документ обезбедува рамка за дискусија за развојот на Законот за јавно здравје во Европа. Разликите во законодавството и во јавните здравствени системи во Европа се одразуваат во законодавството за јавното здравје. Комбинираниот пристап, вклучувајќи ги проблемите на јавното здравје во другите законодавства, донесувањето на еден одреден Закон за јавно здравје, најверојатно ќе се однесува на комлексноста на потребите на јавното здравје. 

 

Доколку сакате повеќе да се информирате во врска со оваа тема, целосното издание можете да го погледнете тука.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.