Дали ви е готова Електронската здравствена картичка...Проверете тука

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 919 пати
Датум на објава: 14/01/2014

 

На следниов линк можете да проверите дали ви е готова ЕЛЕКТРОНСКАТА ЗДРАВСТВЕНА КАРТИЧКА

 

moeosiguruvanje.fzo.org.mk/

 

Податоци кои ви се потребни за внесување се:

  1. Вашиот број на здравствена легитимација (се наоѓа на првата страна од Вашата здравствена легитимација);
  2. ЕМБГ; и
  3. Контролниот (безбедносен) код кој го генерира самата веб-страна.