Кои сектори се најкорумпирани, согласно Глобалниот барометар на корупција

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 1262 пати
Датум на објава: 13/02/2017

 

Глобалниот барометар на корупција, изготвен од Транспаренси интернешнл (Transparency International), ja анализира корупцијата во земјите по сектори. Македонија спаѓа во извештајот за Европа и Централна Азија.

 

Според извештајот, во Македонија, судството е потенцирано како сектор со најмногу корупција. По судството, следат сообраќајната полиција и вработените во здравство. Резултатите се добиени по спроведено истражување и преку спроведени интервјуа лице в лице со 1500 испитаници.

 

Во прилог неколку слики за резултатите во Европа и Централна Азија, вклучувајќи ја и Македонија.

Слика 1. Што мислат луѓето за корупцијата?

 

Слика 2. Преглед на корупцијата - граѓанско оценување

Слика 3. Проценти на корупција за државите во Европа и Централна Азија, добиени од перцепцијата на граѓаните