Европскиот извештај за незгода - Кога, како, каде, зошто

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 3104 пати
Датум на објава: 22/01/2014

 

Дали знаете дека Европскиот извештај за незгода, при собраќајна незгода со мали штети и без повредени лица, е задолжителен освен ако сакате да платите казна за негово некористење? Во таквите случаи, неможноста да се договорите со другата страна, и повикување на полиција да направи извештај ќе ве чини дополнителни 250 евра казна субјектот кај кој ќе биде утврдена вината, поради одбивање на давање податоци и потпишување на образецот на Европскиот извештај за незгода. Ова е утврдено со чл.225 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

 

Што е мала штета? Со одлука на Управниот одбор на Националното биро за осигурување, за „мала материјална штета“ се смета штета до 750 евра, на која сума со оглед на реалните случки и е потребна ревизија, од причина што некои мали оштетувања кај некои возила, можат да чинат и дупло.

 

Кога да повикам полиција а кога не?

Ако некој изгубил живот или е повреден или е настаната поголема материјална штета, повикајте лекар, останете на местото на сообраќајната незгода, со тоа што можете привремено да се оддалечите само заради пружање помош на повредените лица, внимавајте да се отстранат можностите за нови опасности и да се овозможи нормален тек на сообраќајот. Преземете ги сите потребни мерки да не се менува состојбата на местото на незгодата и трагите. Поставете сигурносен триаголник најмалку 50 метри од местото на незгодата и известете ја полицијата на 192.

Ако настанала мала материјална штета отстранете ги моторните возила од патот за да се овозможи непречено одвивање на сообраќајот. Пополнете го и потпишете го Европскиот извештај за незгода или на друг начин разменете лични податоци и податоци за возилата. Возачите не смеат да го напуштат местото на незгода додека не го пополнат извештајот. Се препорачува состојбата на возилата и локацијата да ги измерите и фотографирате од различна оддалеченост. Извештајот за сообраќајната незгода служи за утврдување на фактичката состојба и не значи дека помеѓу возачите е постигната согласност за вината за сообраќајната незгода, ниту дека со потписот се признава вина. Описите за текот на незгодата кои не се совпаѓаат, по потреба можат исто така да бидат запишани на дополнителен лист.

 

Други случаи

Доколку другиот учесник во незгодата:

  • одбие да даде лични податоци, односно податоци за возилото; 
  • го напушти местот на незгодата; 
  • во случај на судар со возило кое нема регистарски таблици или истото не е осигурано;
  • со возило со странска регистрација;
  • возач под дејство на алкохол, дрога или други психотропни супстанции;
  • возење без соодветна возачка дозвола, 

​за сообраќајната незгода треба да ја известите полицијата која е должна да излезе на местот на незгодата (чл.226 Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата).

 

Упатство за користење на Европскиот извештај

Европскиот извештај за незгода ви е обезбеден во документите заедно со полисата за автоодговорност при регистрирање, односно е законска обврска на осигурителните компании да ви го обезбедат. На местото на сообраќајната незгода користете еден комплет (комплетот Европски извештај за незгода ви е обезбеден во документите заедно со полисата за автоодговорност при регистрирање) за две возила учесници во негодата (односно 2 за 3 возила итн). Не е важно чиј примерок се пополнува, ниту кој учесник во незгодатга го пополнува. Користете хемиско пенкало и внимавајте да се пренесува на наредниот лист. Имајте ги при себе полисата за осигурување или зелената карта како и возачката дозвола со цел да ги напишете точните податоци. Наведете ги имињата и адресите на евентуални очевидци посебно во случај кога ставовите на учесниците во негодата не се совпаѓаат. Секој учесник треба да задржи по еден примерок од извештајот потпишан од сите учесници.

 

Во случај од другата страна да е странски учесник со извештај на странски јазик, имајте на ум дека обрасците се идентични. Содржината од странскиот образец можете да ја споредувате со вашиот односно сите полиња се нумерирани со редни броеви. Овој извештај одговара на моделот на извештај кој е издаден од Европскиот Комитет за осигурување.

 

КАСКО

Образецот може да се користи и ако во незгодата не учествувало некое друго возило, на пример кај каско осигурувањата во случај на материјална штета која сами сте ја причиниле, кражба, пожар и слично.

 

justicia.mk ви посакува безбедно управување со вашето возило. „Корисно е само доколку е при рака - затоа ви препорачуваме европскиот извештај за незгода да го чувате во вашиот автомобил“