Адвокатска комора на РМ: Повик за учество во јавната расправа по Граѓанскиот законик

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 719 пати
Датум на објава: 24/01/2014

 

Адвокатската комора на Република Македонија ги повикува своите членови да се вклучат во јавната расправа со свои предлози и оценки по повод предлог текстовите на делови од Граѓанскиот законик, односно Книга 3 – Облигациони односи и Книга 4 – Наследноправни односи.

 

Работните верзии доставени до Адвокатската комора можете да ги превземете од следниов линк до официјалниот веб портал на Адвокатската комора.

 

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ЈАВНА РАСПРАВА ПО ГРАЃАНСКИОТ ЗАКОНИК

 


Извор: Адвокатска комора на Република Македонија