КОЛУМНА: Нови аспекти на правната професија...правници и(ли) криминалисти!?

Автор: Александар Ц. Трајковски
Прoчитана: 1376 пати
Датум на објава: 26/01/2014

 

Наместо да се подготвуваме, како што нормално би требало да биде и додека се препиравме дали е во ред, дали не е во ред, дали сме подготвени или не, реалноста бидна и пред нас веќе стои, а од декември 2013 веќе и успешно се употребува новиот Закон за кривична постапка или како ние што си љубиме да кажеме новиот ЗКП и измените кои тој ги носи[1]. Ние сме научени по автоматизам да си ги применуваме нормите кога веќе ќе ги официјализираме и кога веќе ќе стапат на сила, но колку сме подготвени за нив, е тоа е веќе друго прашање!?

 

Водењето на предистражната и истражната постапка е ставено во рацете на правник, односно сега целата казнена постапка ја води правник, со што веќе оваа професија добива нови димензии на овие наши простори. Нормално да не ја заборавиме страната на одбраната каде што на нејзино чело стои повторно правник, кој исто така треба да биде подготвен за новините кои ги носи ЗКП и да разбира се што се случува и превзема, за истото да може да го оспорува, дополнува, толкува и слично, а не да биде само обичен набљудувач во целиот тој процес, без разлика дали се работи за предистражна, истражна или судска постапка. Согласно ова, се наметнува прашањето колку правниците се спремни за тоа, колку ја познаваат криминалистиката, виктимологијата, процесот на превземање, не на наредување на истражни дејствија, посебни истражни мерки и слично!? Сега тука со некои ќе дојдеме во судир дека Јавниот обвинител како носител на целата постапка и не треба да има некои познавања од криминалистика, виктимологија, криминалистичка психологија, профилирање и слично, за да може да го води тимот низ текот на истрагата или пак адвокатот на одбраната не мора да има такви познавања за да воспостави успешна стратегија и да го одбрани клиентот, но нема да можам да се сложам со таквите размислувања!

Замислете ситуација каде што Јавен обвинител, лидер на тимот, пример за тоа како треба, доаѓа на само лице место каде што е извршено некое казнено дело, да претпоставиме дека тоа и би му било прв пат и нема врска за ништо што би требало да се превземе на самото лице место (обезбедување докази, фиксирање, круг на осомничени, профил на сторител, мотив, виктимолошки аспект на делото, судска медицина и тн.), но треба да ја води цела постапка и да се грижи да биде правилно се спроведено. И уште многу такви хиптетички апсурдни ситуации. Тоа е исто како да излезе диригент пред оркестар, незнае што треба оркестарот да свири, но во него е палката, па ќе диригира! Што мислите колку (дис)хармонично би било тоа!?

 

 

Тука е многу опасно што може да дојдеме во ситуација, која можеби и не ни е така непозната, наместо тој што треба да води, да биде воден! Тогаш би имале многу опасна ситуација, каде што обвинителството и полицијата би биле во една ситуација каде што наместо да се надополнуваат, би се надмудрувале, кој е подобар и кој има повеќе право во спроведувањето на мерките што (би) треба(ло) да се преземат за да имаме ефикасно и ефективно расветлување на казненото дело.

 

Затоа за тоа да се избегне, правниците мора да се потковаат со знаења од криминалистиката, виктимологијата, судската медиција и се што би било потребно за да се бидат спремни за се што таму надвор не чека,  дали тоа се општи знаења или поконкретни и посеопфатни, тоа јас би го оставил на индивидуален пристап, тоа нека зависи од личноста на правникот, односно неговите амбиции и тоа колку сака тој да биде подготвен за предизвиците, но како и да е, несмееме да си дозволиме да заради нашите пропусти и незнаења да има последици во расветлувањето на казнените дела, во спроведувањето и задоволувањето на правдата, во светло на апсолутната идеја за правото и во светло на позитивното право.

 

Новиот ЗКП е реалност, со текот на времето тој ќе се усовршува колку што е тоа можно и ќе се приспособува за нашето поднебје, но ние, како правници, несмееме да останеме инертни и да тапкаме во место со нашите знаења. Самата сериозност со која се носи казненото право, не остава можност за импровизации. Овој закон го наметнува проширувањето на нашите видици, задолжително, без да може да се извлекуваме заради нашата интертност и комоција, која може да се забележи кај некои колеги. Ние мора да сме тие кои придонесуваат во остварувањето на идејата за правда, без разлика од која страна се наоѓаме, тоа е оставено на нас!

 


[1] На 24.01.2014 година изречена е и првата казна затвор вон судска расправа, односно без судење.

 


Авторот Александар Ц. Трајковски е Дипломиран правник, кандидат за Магистер на правни науки од областа на казненото право - стипендист на Факултетот за правни науки при ПРВ ПРИВАТЕН УНИВЕРЗИТЕТ ФОН – Скопје, Р.Македонија.


 

Објавувањето на колумните на www.justicia.mk не мора да значи дека justicia.mk ги дели истите мислења, ставови и идеи, изразени во нив од страна на авторите.