Отворено со управата за имотно-правни работи

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 822 пати
Датум на објава: 28/01/2014

 

Во тек е акцијата на отворени денови „ОТВОРЕНО СО УПРАВАТА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ“ предводена од Министерството за финансии и Управата за имотно правни работи со цел добивање на стручна помош за решавање на проблемите од имотно правен карактер.

 

Акцијата се реализира во подрачните одделенија на Управата за имотно правни работи ширум државата од 10:00 до 18:00 часот со следниов распоред:

 

20.01.2014: Берово и Делчево;

21.01.2014: Кисела Вода;

22.01.2014: Валандово;

23.01.2014: Велес;

24.01.2014: Виница и Пробиштип;

27.01.2014: Гевгелија;

28.01.2014: Гостивар;

29.01.2014: Дебар;

30.01.2014: Карпош;

31.01.2014: Битола и Демир Хисар;

03.02.2014: Кавадарци;

04.02.2014: Центар;

05.02.2014: Кочани;

06.02.2014: Кратово;

07.02.2014: Крива Паланка;

10.02.2014: Крушево;

11.02.2014: Куманово;

12.02.2014: Кичево;

12.02.2014: Македонски Брод;

13.02.2014: Неготино;

14.02.2014: Охрид;

17.02.2014: Прилеп;

18.02.2014: Чаир;

19.02.2014: Радовиш;

20.02.2014: Ресен;

21.02.2014: Свети Николе;

24.02.2014: Струга;

25.02.2014: Струмица;

26.02.2014: Тетово;

27.02.2014: Штип;

28.02.2014: Гази Баба;

 


Извор: www.finance.gov.mk