Фармацевтите бараат темелна анализа и пролонгирање на последните измени на Законот за лекови и медицински помагала

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 634 пати
Датум на објава: 30/01/2014

 

Групацијата на фармацевтски куќи, веледрогерии, аптеки и специјализирани продавници за промет со медицински помагала при Сојузот на стопански комори, апелира да се пролонгира имплементацијата на предлог Законот за изменување и дополнување на Законот за лекови и медицински помагала. Според нив потребно е пред да се донесе законот, да се формира комисија во која сите засегнати страни активно би работеле на изготвување на сеопфатна анализа.

 

Станува збор за неколку спорни одредби. Бараат целосно да се изостави членот од законот со кој правното лице кое врши промет на големо со лекови и правното лице кое врши промет на мало со лекови да не смеат да бидат капитално управувачки или роднински поврзани. Со оваа одредба се нарушуваат правилата на слободна пазарна економија.

 

Исто така не се согласуваат со одредбата со која се дава простор на гранки кои имаат друга основна дејност да ја зголемат можноста за заработка на сметка на веледрогериите и аптеките на кои основана дејност им е промет и издавање на лекови.

 

Во поглед на заштита на граѓаните и нивното здравје, фармацевтите сметаат дека инспекциската служба при Бирото за лекови, не би била технички и кадровски способна да може ја врши должноста на контрола на теренот на сите продажни места.

 

Околу одредбите за отворање на аптеки во руралните средини, предлагаат зголемување на условот со кој се наметнува задолжително отварање на аптеки во рурална средина.

 

Според Групацијата на фармацевтски куќи, веледрогерии, аптеки и специјализирани продавници за промет со медицински помагала, штетите од стапувањето на сила на измените на Законот за лекови би биле катастрофални и непроценливи.