Субвенции за вработување на лица од ранливи групи

Автор: Justicia
Прoчитана: 434 пати
Датум на објава: 31/01/2014

Лица на возраст до 29 години и од 50 до 59 години кои пет години биле невработени, како и лица кои до 18-тата година имале статус на деца без родители, годинава ќе бидат вработени со субвенции од  државата. Министерот за труд и социјална политика на прес-конференција рече дека за 2014 година, преку оперативниот план за вработување, обезбедена е поддршка за 587 лица активни баратели на работа кои потешко се вклопуваат во пазарот на трудот.

 

Од нив, 80-ина лица се од ранливите групи: жртви на семејно насилство, деца без родители и родителска грижа, безомни лица, поранешни корисници на дрога, родители на деца на улица, самохрани родители, жртви на трговија со луѓе и слично.

 

Поддршката за вработување е 17.000 денари зa лице месечно, од кои 3.000 денари заржува работодавецот, како надомест за направените трошоци за подготовка на лицето во работниот процес. Работодавецот има обврска на вработениот да му исплаќа месечна бруто плата од 13.000 денари во период од половина година и да го задржи лицето на работа најмалку уште една година

 

Работодавците кои имаат до 10 работници, може да вработат најмногу две лица кои потешко се вклопуваат на пазарот на трудот, газдите со 50 вработени, најмногу 5 лица, оние со над 500 вработени – максимум 10 лица.