07-08/02/2014 АКРМ: Основна обука за адвокати за новиот Закон за кривична постапка

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 526 пати
Датум на објава: 31/01/2014

 

Следејќи ја соработката помеѓу Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора, моментално е актуелна основната обука за адвокати за новиот Закон за кривична постапка, чија примена започна од 1 декември 2013 година. Обуките опфаќаат учење на основни судски вештини, со посебен акцент на учење на практичните вештини.

 

„Имено, ќе бидат објаснети релевантните делови од новиот Закон за кривична постапка и основните судски вештини. Овие вештини вклучуваат како и кога да се пристапи кон спогодување за вина, што е целта на воведниот говор, односно што претставува и како изгледа директното и вкрстеното испитување.“

 

Основната обука за новиот ЗКП е закажана за 7 февруари – 8 февруари 2014 година. Обуката ќе се одржи во Скопје во “Клуб на новинари“ и се состои од целодневна настава почнувајќи од 10:00 до 18:00 часот. Присуството е задолжително и двата дена. Рокот за регистрација на заинтересираните адвокати за горенаведените обуки е до 4 февруари 2014 година.

 

За повеќе информации повелете на официјалниот линк до веб порталот на Адвокатската комора на Република Македонија.

 


Извор: Адвокатска комора на Република Македонија