Нова реакција за Правилникот за начинот на одмерување на казните

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 547 пати
Датум на објава: 02/02/2014

 

Адвокатската комора на Република Македонија, преку својот веб-портал известува дека по одржаната седница на Управен одбор, писмено ги известиле Претседателот на Владата на РМ и Претседателот на Собрание на РМ, дека Комората е против, членот 39 од Кривичниот законик.

 

Имено измените на членот 39 предизвика реакции, од причина што, според него одмерување на казната ќе се врши согласно Правилник за начинот на одмерување на казните кој ќе го донесува Претседателот на Врховниот суд на РМ.

 

Дополнително информираат дека за предложената измена на КЗ не било побарано мислење од нив и не учествувале во изготвување на Правилникот.

 

Пред неколку дена во медиумите ја слушнавме и реакцијата на Здружението за кривично право и криминологија на Република Македонија (ЗКПКРМ) по основ на овој член.

 


Извор: Адвокатска комора на Република Македонија