Семинар на ИЗВРШИТЕЛИ, 31.01.2014 - 02.02.2014, Струмица

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 438 пати
Датум на објава: 03/02/2014

 

Комората на извршители на Република Македонија реализираше семинар за извршителите како нивна редовна и обврзувачка едукација. Беа обработени повеќе теми за практичното спроведување на извршувањето, како и ново донесениот Закон за финансиска дисциплина од аспект на обврските кои следуваат за извршителите од неговата примена на 01.05.2014 година.

 

Исто така, Комората одржа и Годишно собрание на кое беа разгледани актуелни прашања од функционирањето на Комората и усвоени Годишниот извештај за работата, Годишниот финансиски извештај и Планот за 2014 година.