Што донесуваат новините во Законот за заштита на почвите?

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 760 пати
Датум на објава: 04/02/2014

 

Некои од одредбите на Законот за заштита на почвите со кои се забрануваат некои дејствија кои имаат штетни последици на почвата како и на околината веќе беа на сила како на пример забраната на палење стрниште по жетва. Новините предвидуваат глоби за наводнување со загадени и фекални води, одредба која предизвикува отварање и на други прашања, казни за неконтролирано ѓубрење на почвата со вештачки ѓубрива и друго. Ќе се казнуваат и носителите на земјоделски практики кои предизвикуваат намалување на органската материја и на биодиверзитетот.

 

Сојузот на земјоделците бара допрецизирање на некои одредби и се осврнува на членот со кој се забранува наводнување со неквалитетна вода, од причина што нема начин како земјоделците да имаат секојдневен увид во квалитетот на водата која ја користат за наводнување.

 

Со Законот се забранува користење на вештачки ѓубрива кои не ги исполнуваат прописите за заштита на растенијата и безбедност на храната.

 

Глобите за правните лица можат да стигнат до 3000 евра, додека за физичките лица, до 150 евра.