АНТИКОРУПЦИСКА КОМИСИЈА: Неправилностите во изборниот период ќе се санкционираат

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 408 пати
Датум на објава: 04/02/2014

Злоупотребувањето на буџетските средства во изборниот период ќе се санкционира - најави вчера Државната комисија за спречување на корупцијата. Антикорупционерите утврдиле оперативен план за дејствување во изборниот период што трае од денот на донесувањето на одлуката за распишување на изборите, па до изборот на претседател. 

- Во текот на изборниот период не можат да се користат буџетски средства, средства од буџетите на општините и Градот Скопје, од јавни фондови и средства на јавни претпријатија и јавни установи или правни лица што располагаат со државен капитал, освен ако тоа поинаку не е утврдено со закон. Не може да почне изградба со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија или други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата, како патишта, водоводи, далноводи, канализација и други објекти - се потенцира во соопштението.

Kомисијата потсетува дека во изборниот период не може да се вршат исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други материјални надоместоци, од буџетски средства или средства од јавните фондови кои не се редовни месечни исплати.


Извор: Дневник - http://dnevnik.mk/