Правосудството и темелните права во Република Македонија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 710 пати
Датум на објава: 31/07/2015

 

Публикацијата „Правосудството и темелните права во Република Македонија“ произлезе од проектот „Мрежа 23“, што го реализираа Институтот за европска политика – Скопје, Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија и Центарот за управување со промени.

 

Проектот „Мрежа 23“ е структуриран придонес на граѓанското општество во следењето и оценувањето на политиките опфатени со Поглавјето 23 – Правосудство и темелни права.

 

Публикацијата можете да ја преземете на следниов линк, а брошурата за Поглавјето 23 на овој линк (верзија на албански).
 

Подетално на следниов официјален линк.

 


Извор: Хелсиншки комитет за човекови права на Р.М.

 


Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.