Виенска конвенција за договорно право

Автор: justicia.mk
Прoчитана: 3200 пати
Датум на објава: 03/12/2013

Виенска конвенција за договорно право ратификувана од страна на СФРЈ на 6 Мај во Белград. 

 

По распадот на Федерацијата, Македонија остана во групата на земји кои ја имаат ратификувано 

Виенската конвенција за договорно право.

 

Доколку сакате да ја погледнете, тоа може да го направите тука.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите публикации кои можете да ги преземете од Justicia.mk.