Кодекс за професионалната етика на адвокатите

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 926 пати
Датум на објава: 23/12/2013

        Кодексот за професионалната етика на адвокатите е збир од усвоени начела по кои треба да се управуваат адвокатите во својата работа. Тие се во согласност со општите начела на етиката на веќе порано прифатените и развиени начела на професионалната етика на адвокатурата.

 

 

          Кодексот можете да го погледнете тука.

 

Доколку сте заинтересирани можете да ги погледнете и другите документи кои можете да ги преземете од Justicia.mk.