Нотарски испит - септемвриска сесија

Автор: Justicia.mk
Прoчитана: 479 пати
Датум на објава: 27/08/2015

И З В Е С Т У В А Њ Е

 

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ КАНДИДАТИ ДЕКА ПРИЈАВУВАЊЕТО ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ ЗА СЕПТЕМВРИСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ БИДЕ ОД 1 ДО 10 СЕПТЕМВРИ, ПИСМЕНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 21 СЕПТЕМВРИ 2015 ВО 10:00 ЧАСОТ ВО ПРОСТОРИИТЕ НА АПЕЛАЦИОНЕН СУД – СКОПЈЕ.

 

СО ПОЧИТ, ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА НОТАРСКИ ИСПИТ